BRUKAR Spółka z o.o.

91-341 Łódź ul. Brukowa 11
tel. (42) 653 55 00
fax (42) 654-90-94
www.brukar.pl
e-mail: brukar@brukar.pl

CZYNNE:
BIURO – PN-PT – 8-16

 

BRUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199194;
NIP: 9471904036 ; REGON: 473221476
Kapitał zakładowy: 565’000,00 PLN – wpłacony w całości

Brukar Sp. z o.o.